Tifany

18 tekstów – auto­rem jest Ti­fany.

Pod­stępne ideały,pot­wo­ry i bestie,
w swych kłam­li­wych ro­lach,piękne mówią kwestie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 października 2014, 23:14

Pustka.
Pus­tka w sercu.
Pus­tka w głowie.

Dob­rze,że przy­naj­mniej brzuch mam pełny. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 kwietnia 2014, 21:27

Los za­kuł mnie w kaj­danki mo­noto­nii. Te­raz już nig­dy nie zas­ma­kuje poczu­cia zwycięstwa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 marca 2014, 13:35

Roz­mo­wa ze sa­mym sobą to chęć poz­na­nia sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 grudnia 2013, 13:14

Dob­rze jest pouda­wać ko­goś in­ne­go by do­wie­dzieć się jak dob­rze jest być sobą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 grudnia 2013, 22:35

Jeśli chcesz zmienić swo­je życie zacznij od sprzątnięcia swo­jego pokoju. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 listopada 2013, 18:39

~Brak tytułu

Sro­gi los jest naszym katem
Każdy człowiek moim bratem
Więc połączmy wspólnie siły
By marze­nia się ziściły. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 listopada 2013, 23:10

Naj­piękniej­szą ścieżką jaką można podążać w życiu, jest ta, którą wyz­naczy­liśmy my sami. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 listopada 2013, 19:58

Sa­mot­ność to też ja­kaś for­ma to­warzys­twa która pod­pro­wadza nas do skrajności. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 listopada 2013, 21:16

Mo­noto­nia-właśnie z niej rodzą się skan­da­le i życiowe problemy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 października 2013, 22:25

Tifany

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tifany

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 października 2014, 23:14Tifany do­dał no­wy tek­st Podstępne ideały,pot­wo­ry i bes­tie, w [...]